Neden Çizelgelemeye İhtiyacımız Var?

Neden Çizelgelemeye İhtiyacımız Var?

Autòmata, endüstride üretim planlama ve çizelgeleme konusundaki gereklilikler gözetilerek tasarlanmış bir sonlu kapasite çizelgeleme yazılımıdır. Endüstride en çok bilinen ve kullanılanlar da dahil olmak üzere tüm ERP sistemleri, her ne kadar işletmelerde temel tedarik zinciri ve üretim operasyonlarını yönetmeye olanak sağlıyor olsa da, kapsamları gereği bu yönetimi, kısıtların var olmadığı sonsuz kapasite varsayımı olan bir kurgu içinde yürütülmektedir.

ERP çıktılarının doğrudan kullanılamamasının temel sebepleri şunlardır:

 • Planlı iş emirleri, miktardan bağımsız üretim süreleri ile kurgulanmaktadır.

 • Üretim kaynakları arası randıman farkları dikkate alınmamaktadır.

 • Hazırlık sürelerindeki (setup) farklılıklar, mola ve duruş gibi etkenler hesaba katılamamaktadır.

 • Kalıp, aparat, fikstür gibi kısıtlayıcı faktörler göz ardı edilmektedir.

 • Planlama dışında gelişen ve revizyon gerektirten durumlar göz önüne alındığında (Sipariş değişikliği, arıza, personel eksikliği, kalıp/aparat arızaları vb.) özellikle beklenmedik durumları standart yöntemler ile hatasız bir şekilde  yönetmek oldukça zor ve zaman alıcıdır.

STANDART BİR ERP İLE PLANLAMA ŞU ŞEKİLDE ÇALIŞIR

 1. İlgili sipariş ve öngörüler sisteme girilir.

 2. Dâhili üretim süreleri ve rota bilgileri doğrultusunda siparişlere ait planlı iş emirleri oluşturulur.

 3. Planlı iş emirlerinin üretim emrine dönüştürülerek üretime geçilir.

   

Ancak bu süreç, uygulanabilir bir plan oluşturmakta oldukça yetersizdir. Bu nedenle planlama departmanları genellikle detay çizelgeleme işlemlerini bu çıktıları kullanarak “Excel” üzerinde devam ettirirler.

 • Hangi ürünün, hangi makinada, hangi birim/saat (uph) ile üretileceği,

 • Hangi ürünün, hangi operasyonlarının ,hangi makinalarda yapılacağı,

 • Ürünler arası hazırlık (setup) geçiş süreleri ,

 • Ürünlere ait operasyon adet ve sıraları “Excel" ile  çözümlenmektedir.

 

Tüm bu veriler sistem içerisinde tekil (unique) olmayıp, tamamıyla planlamacıların inisiyatifinde,  manipülasyona ve hataya açıktır. Planlamacıların üzerindeki iş yükü ve baskıyı bir yana koyacak olursak, sistemlerin kişlerin üzerine kurulu olmasının yarattığı sakıncalar ve sürekli hale gelen kriz yönetimi tedbirleri, planlamaların etkinliğini ve verimliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

Kimi durumlarda  revizyon, planın en baştan yapılmasından daha zor ve karmaşık bir hale gelebilir. Planlar, değişen durumlar nedeniyle sürekli revizyon gerektirdiğinden, tek bir ürün için yapılan herhangi bir değişik, sistem bütünlüğü içerisinde zincirleme etkiler oluşturur. Bu durum tüm parametrelerin bütün süreç için yeniden kontrolünün yapılması ihtiyacını ortaya çıkarır. Bununla birlikte, klasik yöntemler bu süreç içerisinde bir planlamacı için hata önleyici kontrol sağlayamadığından, tüm süreç hataya açık hale gelmektedir.

    

Bütün bu olumsuzluklara ilave olarak, kendisinden süreç iyileştirmeleri beklenen personel, sistemin katma değeri olmayan yükleri nedeniyle, nitelikli iş üretememektedir.

Neden Autòmata

 Autòmata’nın temel geliştirilme amacı,  verilerin ilişkisel ve görsel olarak yönetilebileceği, hızlı, dinamik ve reaktif bir planlama ortamı sunmaktır. Bu bileşenler:

 • İlişkisellik: Çizelge üzerinde yapılan her atamanın, tüm kısıtlar ile birlikte kontrolünün sağlanması.

 • Görsellik: İş sürelerinin ve kaynak doluluklarının görselleştirildiği bir gantt çizelgesi ile tüm atama ve değişikliklerin sürükle bırak yöntemi ile yapılması.

     Automata bu iki temel ilke dâhilinde planlamanız için gerekli tüm parametreleri bir araya getirerek size hatasız, hızlı ve ölçülebilir planlar yapmanızı sağlayan bir çalışma ortamı sunar.  Kullanımı kolay ve interaktiftir.

Örnek Bir Firma Uygulaması ile Açıklanacak Olursa;

A firmasında üretim planlama süreci üç farklı lokasyondaki üç farklı planlama mühendisi tarafından yürütülmektedir. Her bir planlamacı perşembe gününden pazar gününe kadar ERP üzerinden aldıkları üretim verilerini “Excel ”  üzerinde oluşturdukları görsellerle yönetmeye çalışmaktadır.

Üretim operasyonları arasındaki senkronizasyon (operasyonların birlikte başlaması ya da birinin diğeri tamamlandıktan sonra başlaması vb. üretim öncelik/ardıllık ilişkileri), vardiya döngüleri, vardiyalardaki personel sayıları, kalıp aparat çakışmaları, aynı anda üretilemeyen ürünler, stok durumları, hazırlık (setup) süreleri gibi faktörler dikkate alınarak;

 
 

Autòmata ile

Neler Yapabilirsiniz?

 

 Makine, personel ve stok kısıtlarınızı kullanarak çizelgeleme yapın.

Operasyonlarınızı planlarken, kaynaklarınıza makine bazında farklı birim/saat (uph) atayabilir, bu farklılıkları dikkate alarak planlama yapabilirsiniz. (Bu sayede alternatif kaynakları kullanmanın etkilerini anında değerlendirebilir, en doğru kararı verebilirsiniz)​ Makina gruplarınızı için farklı vardiya döngüleri (ikili vardiya, üçlü vardiya vb.)  oluşturabilir, bu vardiyalardaki kişi sayılarını planlarınızda faktör olarak kullanabilirsiniz. (Planlarınızı sadece makine kapasitesi değil, işgücü kapasitesi açısından da yönetebilirsiniz)​ 

 

Mamul ve yarı mamul kademesindeki ürünler için planlama yaparken stoklarınızı göz önünde bulundurabilirsiniz. (Önceliklendirmeleri daha doğru yapabilir, gerekenden daha önce yapılan üretimlerin önüne geçerek mamul/yarı mamul bekleme sürelerinizi minimize edebilirsiniz)

 Mola ve Duruşlarınızı Plana Yansıtın 

 

Günlük, haftalık, aylık, yıllık olan rutin mola ve duruşlarınızı planlarınıza yansıtabilirsiniz

Operasyonlarınızı İlişkilendirerek Yönetin

Operasyonların birlikte başlaması ya da birinin diğeri tamamlandıktan sonra başlaması (“start to start” ya da “end to start”) olarak ilişkilendirebilir bu ilişkilere belirli gecikme öngörülerini tanımlayabilirsiniz. (İlişkilendirilmiş operasyonlarınız belirlediğiniz kurallar dâhilinde hareket edeceğinden, hata yapma ihtimalininiz ortadan kalkar)

 

​Operasyonlarınızı ilişki kurallarınıza göre toplu şekilde yönetebilirsiniz. (Dakikalar içinde planlarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz)

Arıza/Bakım/Deneme/Eğitim gibi Üretim Dışı Faaliyetlerinizi Planlayın 

 

Üretim haricinde, planınızı etkileyecek faktörleri de planlarınıza yansıtabilirisniz.

Hazırlık Sürelerini (setup) Otomatik Yönetin 

Referans bazında tanımladığınız setupları ve referanslar arası setup ilişkilerini planlarınıza otomatik yansıtabilirsiniz. (Otomatik setup hesabı ile değişen sıralamaların plan üzerindeki etkisini anında görebilir; işleri bölerek yönetmenin avantajlı olup olmadığına hızlı şekilde karar verebilirsiniz) 

Gantt Üzerinde Gerçek Zamanlı Olarak İş Niceliklerinizi Değiştirin

 

Varsayılan olarak tanımladığınız iş miktarı/ çevrim süresi /personel gibi değerleri sadece o iş parçasına özgü olarak revize edebilirsiniz

Kalıp/Aparat/Fikstür gibi Kısıtlayıcı Parametrelerinizi Plana Dahil Edin

 

Makine ve iş gücü harici kısıtlayıcı üretim elemanlarınızı planlarınızda parametre olarak kullanın

Planlarınızın Kalitesini Ölçün

 

Türettiğiniz senaryoları, belirlediğiniz “anahtar performans göstergeleri” (kpi) (toplam iş süresi, toplam setup süreleri, makine randımanları vb. ) dâhilîde kıyaslayabilirsiniz. (Alternatif planlar oluşturarak, alternatifler arasından en uygun olanı , veriler ışığında seçebilirsiniz. Yapılan değişikliklerin plan üzerinde oluşturduğu etkileri sayısal olarak analiz edebilirsiniz)

Bağımsız Üretim Kademelerine Ait Planları Bir Arada Görün

 

Oluşturduğunuz planı kendinden önceki ve sonraki plan seviyeleri ile birlikte görerek yönetebilirsiniz. (Birden fazla kademeye ait planı bir arada görerek, beslediğiniz ve beslendiğiniz kademeler ile olan gecikme durumlarını görerek gecikmeler ve bekleme sürelerinin önüne geçip, planlar arası senkronizasyonu sağlayabilirsiniz)